Πορεία Κατασκευής
πατήστε τις παρακάτω φωτογραφίες για να δείτε το πλήρες μέγεθος

Θεμελιώσεις

 

Τοιχεία - υποστυλώματα

 

 

Πλάκες